Ingen uthyrning av utrustning

Ingen uthyrning av utrustning För att undvika spridning av nya coronaviruset, covid-19, kommer vi inte att erbjuda någon uthyrning av utrustning tillsvidare. Försäljning av liftkort kommer också på grund av spridningsrisken att ske från lucka på gaveln vid knappliften. Liftstugan kommer att hållas stängd och betalning sker i första hand