Ingen uthyrning av utrustning

Bild hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

För att undvika spridning av nya coronaviruset, covid-19, kommer vi inte att erbjuda någon uthyrning av utrustning tillsvidare.

Försäljning av liftkort kommer också på grund av spridningsrisken att ske från lucka på gaveln vid knappliften. Liftstugan kommer att hållas stängd och betalning sker i första hand med Swich.

Personal finns på plats vid frågor. I övrigt, inga andra förändringar avseende, till exempel, öppettider. Däremot kan fort uppstå förändringar för att vi följer Folkhälsomyndighetens råd.