För oss på Kanisbacken är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi behandlar personuppgifter när du som kund kontaktar oss via formulär på hemsidan, köper skidkort eller när du ansöker om campingplats, blir campinggäst hos oss och även en tid efter att din tid som campinggäst har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Älvsbyns Fastigheter AB, Org:nr 556529-5002, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När du köper ett skidkort hos oss

När du bokar en produkt hos Kanisbacken samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din bokning. Om bokningen omfattar barn samlar vi in dessa uppgifter även för barnet förutsatt att detta krävs för att fullgöra bokningen. Exempel på sådana uppgifter kan vara 

▪ Identitetsuppgifter, tex namn, personnummer, adress.

▪ Kontaktuppgifter, tex adress och e-postadress.

▪ Bokningsuppgifter, tex bokningsnummer, reslängd, destination och vilka produkter du beställt. 

▪ Information om dina köp, inklusive vad du köpt, när och var du köpte det, hur du betalade samt kredit- eller annan betalningsinformation.

▪ Fotografi av dig, vilket endast tas i samband med att du köper ett säsongkort med anledning att säkerställa att liftkortet inte missbrukas. 

▪ Hälsouppgifter, tex längd, vikt och skostorlek för att kunna anpassa tex skidhyran.

▪ Åkstatistik som registreras hos SkiPerformance.

För att kunna tillgodose bra kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din bokning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Detta gör vi med stöd av vårt berättigade intresse att ge dig god service.

När du lämnar in en ansökan om campingplats

När du lämnar en ansökan om campingplats samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

Campinggäst

När du blir campinggäst hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som campingvärd. Under din tiden som campinggäst behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut fakturor och hanterar dina betalningar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter.

Lagringstid

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi att ta bort dina personuppgifter.

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du tex säger upp din campingplats. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen