Redan på 1940-talet fanns en skidbacke i Kanis. Den kompletterades senare med en släplift med två ok. Byggnadsår okänt. Nuvarande skidanläggning uppfördes 1968-69. Lift och belysning var nya när de sattes upp. Liften köptes i Österrike. 1978 förstördes dåvarande liftkur, personalrum/värmestuga och dalstation i en brand.1983 kördes jordmassor och bark i rätt stor omfattning upp i backen som utvidgades (stor del av nuvarande familjebacken). Ett starthus för slalom byggdes 1983. Ny liftlina sattes upp 2010 på grund av skador på den gamla.

År 2008 investerades i en snökanonanläggning, 6 st snökanoner finns nu för att hjälpa till inför säsongstarten. Inför vintern 2011/2012 gjordes två nya nedfarter samt att snösystemet byggdes ut ytterligare. Även en ny pistmaskin är införskaffad samt en nybyggd liftstuga.