Tillgänglighet för kanisbacken.se

Älvsbyns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kanisbacken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från kanisbacken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt två vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via någon av kontaktuppgifterna ovan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Äldre länkar öppnas i en del fall i nya fönster vilket kan försvåra navigering för dig med funktionsnedsättning. Dessa ändrar vi när vi får kännedom om dessa.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • En del av våra PDF-dokument kanske inte är helt tillgängliga

Vår ambition är att åtgärda tillgänglighetsproblem när vi får kännedom om det.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kart- och GIS-tjänster

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kanisbacken.se

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 januari 2024.